Polyethylene Body and Polyethylene Element Silencers , 1/2″ NPT

RFP

SKU: I0093237

Item Code: POM-4

Polyethylene Body and Polyethylene Element Silencers , 1/2″ NPT

Specifications & Description

UnitEachApplicationAirBrandRFPMaterialsPolyethyleneFor removingNoiseMax Pressure (PSI)150Thread Size (in)1/2Thread TypeNPTOD (mm)RFPBackorder Delay (days)2SKU: I0093237