Polyethylene Body and Polyethylene Element Silencers , 1/8″ NPT

RFP

SKU: I0093234

Item Code: POM-1

Polyethylene Body and Polyethylene Element Silencers , 1/8″ NPT

Specifications & Description

UnitEachApplicationAirBrandRFPMaterialsPolyethyleneFor removingNoiseMax Pressure (PSI)150Thread Size (in)1/8Thread TypeNPTOD (mm)RFPBackorder Delay (days)2SKU: I0093234