Polyethylene Body and Polyethylene Element Silencers , 1″ NPT

RFP

SKU: I0093239

Item Code: POM-8

Polyethylene Body and Polyethylene Element Silencers , 1″ NPT

Specifications & Description

UnitEachApplicationAirBrandRFPMaterialsPolyethyleneFor removingNoiseMax Pressure (PSI)150Thread Size (in)1Thread TypeNPTOD (mm)RFPBackorder Delay (days)2SKU: I0093239