Polyethylene Body and Polyethylene Element Silencers , 3/4″ NPT

RFP

SKU: I0093238

Item Code: POM-6

Polyethylene Body and Polyethylene Element Silencers , 3/4″ NPT

Specifications & Description

UnitEachApplicationAirBrandRFPMaterialsPolyethyleneFor removingNoiseMax Pressure (PSI)150Thread Size (in)3/4Thread TypeNPTOD (mm)RFPBackorder Delay (days)2SKU: I0093238